Σύλληψη, σχεδιασμός και κατασκευή ενός τοίχου, ο οποίος απαντά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν σε σχέση με μία αναφορά.
O τοίχος αποτελεί για την αρχιτεκτονική πρωταρχικό δομικό και συνθετικό στοιχείο. Δια-χωρίζει εσωτερικό και εξωτερικό, ιδιωτικό και δημόσιο, κλειστό και ανοιχτό και σηματοδοτεί την σχέση του κτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο. Ο τοίχος ορίζει και παράγει χώρο, αποτελεί κυρίαρχο διαμεσολαβητή, σημαντικό φίλτρο και ταυτόχρονα όριο. Προσδιορίζεται από τις αρχές firmitas/venustas/utilitas και συχνά στην επιφάνειά του αντανακλώνται όχι μόνο οι κατασκευαστικές/μορφολογικές/λειτουργικές αντιλήψεις και δυνατότητες της κάθε εποχής, αλλά και οι ιδεολογικές.

Πολυξένη Μάντζου
Οικοδομική V & VI 2010-11 - Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

30/10/10

Αλλαγή αρχείου pptx σε ppt

Όσες ομάδες επιθυμούν να διευκολύνουν την ανταλλαγή και αναπαραγωγή των αρχείων, παρακαλούνται να αντικαταστήσουν τα αρχεία  pptx που έχουν ανεβάσει στο dropbox με αρχεία ppt [παλαιότερη έκδοση του Powerpoint].

29/10/10

Συμπλήρωση στοιχείων ομάδας σε λίστα στο dropbox

Παρακαλούνται ΟΛΕΣ οι ομάδες να συμπληρώσουν τα στοιχεία της ομάδας [αντιστοιχία σε αριθμό, ονοματεπώνυμα μελών, παραδοτέα για την παράδοση Α1] σε λίστα excel, για την οποία έχουν λάβει πρόσκληση στο dropbox. Όσες ομάδες δεν έχουν αριθμό, να καταλάβουν τους αριθμούς στους οποίους δεν αντιστοιχεί καμία ομάδα.

σημείωση: Το dropbox δεν χρειάζεται απαραίτητα εγκατάσταση σε υπολογιστή, λειτουργεί και online σε κάποιο browser [firefox, explorer, κτλ].

26/10/10

26/10/2010 Σημειώσεις μαθήματος

ΟΜΑΔΑ 1: Τείχος Βερολίνου
Ιστορική αναδρομή (Πτώση τείχους 1989, Σύμβολο του ψυχρού πολέμου).
Το τείχος κλείνει μέσα τους Δυτικούς και αποκλείει τους Ανατολικούς, δηλαδή περικλείει τους ελεύθερους Δυτικούς λειτουργώντας αντίστροφα.
Μεταβολή της σημασίας του τείχους μετά την πτώση του. Αρχικά λειτουργούσε ως διαχωριστικό-φράγμα και μετέπειτα εξελίχθηκε σε πόλο έλξης. Σταδιακά έχασε την αρχική του σημασία η οποία ήταν ελέγχω-χωρίζω-προφυλάσσω.
Η μεταβολή της λειτουργίας του τείχους πηγάζει από τον αρχικό σχεδιασμό του ή από τη λειτουργία που προέκυψε? Όταν η μεταβλητότητα προκύπτει από τη λειτουργία-χρήση του αντικειμένου, αυτό συμβαίνει σε βάθος χρόνου.
Η μεταβλητότητα πρέπει να είναι αντικείμενο σχεδιασμού από εμάς.

ΟΜΑΔΑ 2: Escher
Βασικό στοιχείο η ψευδαίσθηση, η ατέρμονη ροή, η διάθεση παιχνιδιού, η πολυπλοκότητα και η μεταβλητότητα.
Δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα πέραν των αισθήσεων μας.
Ακόμα κι αν κάτι λειτουργεί ως ψευδαίσθηση, πίσω από αυτό πρέπει να βρίσκονται σχεδιαστικές νόρμες.
Gestalt = θεωρία αντίληψης που λειτουργεί με βάση τις ομαδοποιήσεις και τις διαφοροποιήσεις

ΟΜΑΔΑ 5: Screen wall
Ο τοίχος οθόνη αντιμετωπίζεται κυριολεκτικά και μεταφορικά από την ομάδα.
Κατηγορίες;
Brick screen wall (αίσθηση στιβαρότητας, ψευδαίσθηση κίνησης με δημιουργία κατάλληλων κενών)
Curtain wall (χρήση κυριολεκτικής έννοιας)
Party screen wall
Japanese traditional wall
Ο τοίχος οθόνη επηρεάζει αισθήματα και αντίληψη.

Diller + Scofidio"Jump Cuts"
(http://www.prototypo.com/Essays/Essays1/001_3.htm)

ΟΜΑΔΑ 6: Wind veil
Αποτελείται από κινούμενα πανέλα αλουμινίου।
Ο κυματισμός επιτυγχάνεται με τον αέρα, ενώ μέσω του φωτός δημιουργούνται αντανακλάσεις.
Ο κυματισμός μπορεί να επιτευχθεί και με ηλεκτρονικά μέσα πέραν των στοιχείων της φύσης.
Συνειρμικά θυμίζει την κίνηση του νερού-κυματισμούς.


ΟΜΑΔΑ: Lego
Τοίχος-Σύστημα
Συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση
Ευέλικτο σύστημα
Ποικιλία χρωμάτων
Μετασχηματισμός, συνδυαστικότητα
Μοιάζει με αληθινό τούβλο
Ο τοίχος θα διατηρεί πιθανότατα την ίδια λογική οργάνωσης.

ΟΜΑΔΑ: Earth wall
Ο τοίχος ως διαμεσολαβητής
Ζητήματα επικοινωνίας, διαφάνειας, διαπερατότητας ή μόνο οπτικής επαφής.
Τεχνικές δόμησης με φυσικά υλικά: cob, τσουβάλια με χώμα, ρευστή γη, πλιθιά, χώμα σε καλούπια.
Βασικό στοιχείο είναι το φυσικό υλικό και η πλαστικότητα που προσδίδει στο αποτέλεσμα.
Ιδιότητες υλικού: εύπλαστο, χρήση χωρίς εξειδίκευση, απόδοση προσωπικού χαρακτήρα.
Για την κατασκευή του τοίχου πρέπει να αποφευχθεί η χρήση του ίδιου υλικού, αλλά να χρησιμοποιηθούν ως μέσο δημιουργίας οι ιδιότητες του.

ΟΜΑΔΑ 9: Θεωρία και σχεδιασμός στην πρώτη βιομηχανική εποχή
Ιστορική αναδρομή των κινημάτων της αρχιτεκτονικής από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα από όπου προκύπτουν στοιχεία για την εξέλιξη του τοίχου.

ΟΜΑΔΑ 17: Pin art wall
Ελαστικότητα
Μεταβλητότητα
Πολυμορφικότητα
Η μεταβλητότητα θα πρέπει να φτάνει σε τέτοια επίπεδα που να μην γίνεται δυσλειτουργική.

ΟΜΑΔΑ 7: Jenga
Τοίχος από σταθερά και κινούμενα μέλη (πιθανόν ορθογώνια?) που δημιουργούν εσοχές και εξοχές, στις οποίες μπορεί να εξελίσσεται δράση.
Εφαρμογή αυτής της λογικής ακόμα και σε σπίτια και γλυπτά.

LEGO WALLearthwall25/10/10

COB WALLS : Σπίτι με έναν τοίχο

LEGO WALL

FUNCTIONAL WALL

αναφορά: τοίχος αντιστήριξηςέδαφος-γεωμετρία τοίχου-οπλισμός

TRASH WALL

Facebook wall:omada 12


22/10/10

Παράδοση Τρίτης 26-10-2010

Θα πρέπει όλες οι ομάδες να αναρτήσουν τις αναφορές τους με ένα σύντομο σχολιασμό στο blog.
Επίσης η παράδοση της Τρίτης 26-10-2010 θα γίνει κανονικά με τα ζητούμενα που περιγράφονται στο θέμα. Καλή δουλειά!

18/10/10

Αναφορά: M. C. Escher_ Ομάδα 2
Μεταβλητότητα, αισθήσεις- ψευδαισθήσεις,ατέρμονη ροή,όριο.

Αναφορά:Rietveld_Οικία Schröder_Oμάδα 3


DIE BERLINER MAUER _ ΟΜΑΔΑ 1

ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑ9


Επιλογή αναφορών

Οι ομάδες μπορούν να αρχίσουν να αναρτούν την αναφορά που επέλεξαν στο blog. Σε περίπτωση που η επιλεχθείσα αναφορά έχει ήδη επιλεγεί από άλλη ομάδα συνίσταται να προχωρήσουν στη δεύτερη επιλογή τους. Αν αυτό δημιουργεί πρόβλημα θα συζητηθεί ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

16/10/10

Τι είναι ο τοίχος;

Ένα διαφορετικό θέμα οικοδομικής. Ο ΤΟΙΧΟΣ.

Ένα θέμα που αρχικά ίσως να μας φάνηκε περίεργο ή απλοϊκό. Όλοι είχαμε στο μυαλό μας μια συγκεκριμένη εικόνα για την δομή και την λειτουργία του, η οποία άλλαξε όταν αναρωτηθήκαμε τι πραγματικά είναι και πώς λειτούργει ο τοίχος.

Πώς λειτούργει ένας τοίχος;

· Ο τοίχος είναι κάτι που στηρίζει την κατασκευή και οργανώνει τους χώρους.

· Ο τοίχος κατακερματίζει τον χώρο.

· Ο τοίχος είναι ένα όριο που μπορεί να καθοδηγήσει και να οργανώσει μια πορεία στο χώρο.

· Ο τοίχος έχει και διακοσμητικό χαρακτήρα. Στολίζουμε τους τοίχους που πλέον φέρουν και τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα του χρηστή πάνω τους.

· Ο τοίχος μπορεί να καθοδηγήσει και να ρυθμίσει το είδος και την ένταση της κίνησης.

· Ο τοίχος χωρίζει και ενώνει. Όταν βρισκόμαστε μέσα στην αίθουσα του έτους μας, οι τοίχοι μας χωρίζουν από τον υπόλοιπο γύρω μας κόσμο και μας ενώνουν σε μια ομάδα.

· Ο τοίχος μπορεί να ικανοποιήσει πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου. Με προεξοχές ή με διαφοροποιήσεις στην τρίτη του διάσταση μπορεί να δημιουργήσει χώρο στην επιφάνεια του.

· Ο τοίχος δημιουργεί και ορίζει τον χώρο.

· Ο τοίχος μπορεί να λειτουργήσει σαν καμβάς. Συχνά συναντάμε τοίχους καλυμμένους με graffiti σαν απόπειρα έκφρασης.

· Ο τοίχος προστατεύει από της συνθήκες του περιβάλλοντος και τον θόρυβο.

Μορφές τοίχου που σκεφτήκαμε.

· Ένας τοίχος παιχνίδι- ένας τοίχος τσουλήθρα.

· Ένας τοίχος που αναδιπλώνεται δημιουργώντας ένα κέλυφος γύρω μας

· Ένας τοίχος στη μέση του πουθενά που θα μας κινούσε την περίεργα να δούμε τι κρύβεται πίσω του.

· Party wall

· Japanese wall

· Green wall

· Ένας κεκλιμένος τοίχος που ακόμα και αν δεν τσακίζει δημιουργεί μια αγκαλιά ή ένα παιχνίδι αναρρίχησης ανάλογα με την φαντασία του καθενός.

· Ένας τοίχος σκηνικό σε μια θεατρική παράσταση

· Το πάτωμα αν σκεφτούμε ότι και αυτό δημιουργεί χώρο και ότι αν περιστρέψουμε το κτήριο το πάτωμα και το ταβάνι θα λειτουργήσουν στη θέση των τοίχων.

Συναισθήματα που μας δημιουργεί

· Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να σχηματοποιούμε τα πράγματα για να έχουμε τον έλεγχο του περιβάλλοντος μας.

· Ο τοίχος μας χωρίζει αλλά μας ενώνει κιόλας.

· Κάποιοι τοίχοι φέρουν ένα διαφορετικό συμβολισμό ή χαρακτήρα συμφώνα με την ιστορική τους πορεία.

· Ένας κενός χώρος ανάμεσα στις δυο επιφάνειες ενός τοίχου. Πώς λειτούργει αυτό το κενό;

· Ένας τοίχος είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας με τον έξω κόσμο. Όλες οι σχέσεις στον κόσμο που ζούμε χρειάζονται διαμεσολαβητή.

· Ένας τοίχος οργανώνει τον χώρο και μπορεί να μαζέψει ζωή γύρω του.

Ακόμα προβληματιστήκαμε σχετικά με πρακτικά ζητήματα γύρω από την κατασκευή ενός τοίχου.

· Ποιος συνδυασμός υλικών μπορεί να τονίσει τις λειτουργίες ενός τοίχου;

· Πώς λειτούργει ο τοίχος ως ενδιάμεσος χώρος;

· Πώς ένας τοίχος μπορεί να αποκτήσει άλλες χρήσεις;

· Πώς ο τοίχος επηρεάζει την οργάνωση μιας κάτοψης; Είναι αναγκαίο η κάτοψη να είναι οργανωμένη με αυστηρές μορφές τοίχων ή πιο ελεύθερη;

· Πως αλληλεπιδρά ο τοίχος με το φως; Αποτελεί ένα φίλτρο; Πώς αλλάζει αυτή η εικόνα ανάλογα με την οπτική γωνία;

· Πώς ο τοίχος θα έχει μια ανθρωπινή κλίμακα; Ποια αίσθηση θα βγάζει: ποια υλικά και ποιες υφές πρέπει να χρησιμοποιηθούν;

· Πως αλληλεπιδρά ο τοίχος με τον ήχο;

· Πώς διαμορφώνονται τα ανοίγματα και ποια η σημασία τους;

Ο τοίχος δεν έχει μόνο μια πλευρά. Χωρίζει και ενώνει. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το μέσα και το έξω. Το δεξιά και το αριστερά. Διακρίνει το εσωτερικό και το δημόσιο. Προστατεύει και περιορίζει. Μας φέρνει κοντά και μας απομακρύνει.

Θέμα Μαθήματος

               Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 7ο-8ο Εξάμηνο 2010-11
                                      Μαθήματα: Οικοδομική V και VΙ


ΘΕΜΑ:                                                               Σχεδιασμός και Κατασκευή Τοίχου

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το αντικείμενο που θα μελετηθεί κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων αφορά στη σύλληψη, στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ενός τοίχου. Ο τοίχος  αυτός θα πρέπει να απαντά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές θα προκύπτουν σε σχέση με την αναφορά, την οποία επιλέγει κάθε ομάδα ως αφετηρία.
Ο τοίχος αποτελεί για την αρχιτεκτονική πρωταρχικό δομικό και συνθετικό στοιχείο. Δια-χωρίζει εσωτερικό κι εξωτερικό, ιδιωτικό και δημόσιο, κλειστό και ανοιχτό και σηματοδοτεί τη σχέση του κτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο. Ο τοίχος ορίζει και παράγει χώρο, αποτελεί κυρίαρχο διαμεσολαβητή, σημαντικό φίλτρο και ταυτόχρονα όριο. Προσδιορίζεται από τις αρχές firmitas/venustas/utilitas και συχνά στην επιφάνειά του αντανακλώνται όχι μόνο οι κατασκευαστικές/μορφολογικές/
λειτουργικές αντιλήψεις και δυνατότητες της κάθε κοινωνίας, αλλά και οι ιδεολογικές.  
Προτεινόμενες αναφορές σχετικές με τον τοίχο, προερχόμενες από διαφορετικά πεδία και σχετικό υλικό μπορούν να βρουν αλλά και να αναρτήσουν οι ομάδες στο http://lemurestdur.blogspot.com/

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Σε ότι αφορά τη μεθοδολογία προσέγγισης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εμπειρία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, από το αφηρημένο θεωρητικό στάδιο της επιλογής της αναφοράς, στη βιβλιογραφική έρευνα και την έρευνα πεδίου, στον σχεδιασμό και την κατασκευή. Μεθοδολογικά δίνεται επίσης σημασία στη διαμόρφωση μεταβλητών ομάδων, στη συλλογικότητα και στη συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής αλλά και στη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά τις αρχικές προσεγγίσεις στο τέλος της διαδικασίας.

3. ΣΤΟΧΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι η ολοκλήρωση ενός θέματος από το επίπεδο της αφηρημένης σύλληψης ως το επίπεδο της κατασκευής και η αξιολόγηση της εμπειρίας και των επί μέρους δυσκολιών και προβλημάτων που προκύπτουν στην πορεία αυτή. Η κατασκευή αποκαλύπτει τα τρωτά σημεία της σύλληψης και του σχεδιασμού που αν και συχνά ταυτίζεται με το τελικό ζητούμενο της αρχιτεκτονικής, στην ουσία είναι προσωρινή και συμβατικά ορισμένη ενδιάμεση στιγμή της όλης διαδικασίας, της οποίας ζητούμενο είναι το κατασκευασμένο αντικείμενο.
Ο τρόπος οργάνωσης του μαθήματος σε ένα εργαστήριο με συλλογικό χαρακτήρα, όπου οι ομάδες αλληλεπιδρούν σε διάφορες δραστηριότητες μεταξύ τους έχει ως στόχο την αναζήτηση καλύτερου πλαισίου διεξαγωγής του μαθήματος καθώς και την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συλλογικής διανόησης. 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η  εκπόνηση του θέματος θα γίνει σε δύο εξάμηνα: στο χειμερινό εξάμηνο σε ό,τι αφορά τα στάδια της βιβλιογραφικής έρευνας και της προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης και στο εαρινό εξάμηνο σε ό,τι αφορά τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή. Στο χειμερινό εξάμηνο, η βιβλιογραφική έρευνα εστιάζεται στην ανάλυση μίας αναφοράς σε τοίχο, προερχόμενης από πλήθος πεδίων, και θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 2-4 ατόμων. Στη συνέχεια στο ίδιο εξάμηνο, και πάλι από τις ίδιες ομάδες, έπεται το στάδιο του σχεδιασμού του project σε επίπεδο προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης. Στο εαρινό εξάμηνο θα συσταθούν τρεις μεγάλες ομάδες, που θα πραγματοποιήσουν τη μελέτη εφαρμογής τριών από τα project που θα επιλεγούν, με συλλογικές διαδικασίες, από το χειμερινό εξάμηνο και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή ενός έως τριών τοίχων, από το σύνολο του έτους, από μία έως τρεις ομάδες πλέον. Η όλη διαδικασία και η επεξεργασία του θέματος θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Ειδικότερα:
Α. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου και θα αντιπροσωπεύει μέρος της εξαμηνιαίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, συμμετοχής και απόδοσης των φοιτητών στο μάθημα: Οικοδομική V.
Β. Η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του εαρινού εξαμήνου και θα αντιπροσωπεύει μέρος της εξαμηνιαίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, συμμετοχής και απόδοσης των φοιτητών στο μάθημα: Οικοδομική VΙ.
Κάθε φάση μελέτης θα είναι αυτοτελής και μετά την παράδοση των ζητούμενων στοιχείων της, θα αξιολογείται. Επισημαίνεται ότι η πρώτη φάση είναι προαπαιτούμενη της δεύτερης φάσης. Αναλυτικότερα οι φάσεις αυτές θα είναι:

4.1 Α΄ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Με τη φάση αυτή, θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση σε τρία στάδια όλων των δεδομένων και των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται ώστε να θεωρούνται πλήρως ολοκληρωμένα τα στάδια της Βιβλιογραφικής Έρευνας και Ανάλυσης, της Προκαταρκτικής Μελέτης και της Οριστικής Μελέτης του έργου. Κάθε ενδιάμεση παράδοση είναι υποχρεωτική και θεωρείται προαπαιτούμενη για τη συνέχιση του επόμενου σταδίου. Η παράδοση για κάθε στάδιο θα πραγματοποιείται με δύο τρόπους, την ημέρα της παρουσίασης: α. στην αίθουσα του έτους και β. στον ιστότοπο www.dropbox.com [θα σταλεί σχετική πρόσκληση στο email κάθε ομάδας]. Ειδικότερα:

4.1.1 Το στάδιο της Βιβλιογραφικής Έρευνας και Ανάλυσης, που θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα, όσον αφορά την ανάλυση μίας βασικής αναφοράς για το ζητούμενο project. Η αναφορά μπορεί να είναι μία από τις αναφορές που προτείνονται από τους διδάσκοντες ή άλλη, επιλογής των φοιτητών, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Σε αυτό το στάδιο θα ορισθούν οι προδιαγραφές του αντικειμένου που θα σχεδιασθεί στη συνέχεια. Η παρουσίαση αυτού του σταδίου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις 26.10.10 στις 15:00 στην αίθουσα του έτους. Τα ζητούμενα είναι:
1. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο της έρευνας, με κείμενο, εικόνες, σχέδια και ό,τι προκύπτει από την έρευνα.
[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α1_surname1_surname2_surname3.ppt” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]
2. 1 τεύχος Α4 με το ίδιο υλικό.
[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α1_surname1_surname2_surname3.pdf ” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

4.1.2 Το στάδιο της Προκαταρκτικής Μελέτης, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010, αφορά την αρχική συνθετική προσέγγιση στο θέμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το στάδιο να επιτευχθεί το πέρασμα από τη θεωρία στο σχεδιασμό με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούνται, κατά το δυνατό, οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για τον προτεινόμενο τοίχο. Η πρόταση θα υποστηριχθεί με σχέδια, πλαστικά και ψηφιακά μοντέλα, κείμενα και οποιοδήποτε άλλο μέσο κριθεί απαραίτητο. Η παρουσίαση αυτού του σταδίου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις 16.11.10 στις 15:00 στην αίθουσα του έτους. Τα ζητούμενα είναι:
1. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο της μελέτης, με κείμενο, εικόνες από τα ψηφιακά μοντέλα, φωτογραφίες από τις μακέτες, σχέδια.
[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α2_surname1_surname2_surname3.ppt” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]
2. 1 τεύχος Α4 με το ίδιο υλικό.
[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α2-surname1_surname2_surname3.pdf ” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

4.1.3 Το στάδιο της  Οριστικής μελέτης, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, αφορά την οριστική μελέτη της τελικής πρότασης του τοίχου. Σε αυτό το στάδιο επανοργανώνονται τα προηγούμενα στάδια, καταγράφονται πιθανές μεταβολές ή αποκλίσεις και παρουσιάζεται συνολικά η μέχρι εκεί πορεία του τοίχου. Η πρόταση θα υποστηριχθεί, με σχέδια, πλαστικά και ψηφιακά μοντέλα, κείμενα και οποιοδήποτε άλλο μέσο κριθεί απαραίτητο. Η παρουσίαση αυτού του σταδίου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις 14.12.10 στις 15:00 στην αίθουσα του έτους. Τα ζητούμενα είναι:
1. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο της μελέτης, με κείμενο, εικόνες από τα ψηφιακά μοντέλα, φωτογραφίες από τις μακέτες, σχέδια και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο
[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α3_surname1_surname2_surname3.ppt” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]
2. 1 τεύχος Α4 με το ίδιο υλικό
[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α3_surname1_surname2_surname3.pdf ” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]
Στο χρονικό διάστημα που έπεται και μέχρι τη λήξη του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση των ζητούμενων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν στην παρουσίαση, για την παράδοση του θέματος στην περίοδο της εξεταστικής. Για την παράδοση, τα ζητούμενα είναι:
1. πινακίδες Α2 με κατόψεις, όψεις, τομές σε κλίμακα 1:20, 1:10
2. μακέτα σε κλίμακα 1:10
3. 3 πινακίδες Α2 με φωτογραφίες από το ψηφιακό μοντέλο και επεξηγηματικά κείμενα
[α. οι πινακίδες στην αίθουσα και β. upload τα αρχεία στο dropbox. Τα σχέδια θα είναι μεμονωμένα σε αρχεία jpg ή eps, η μακέτα σε φωτογραφίες σε αρχεία jpg και συνολικά οι πινακίδες σε αρχεία jpg ή pdf. Τα ονόματα των αρχείων θα είναι της μορφής “Α4_surname1_surname2_surname3.jpg” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της Α’ Φάσης θα γίνει συλλογικά και η επιλογή για τα τρία project που θα αποτελέσουν το αντικείμενο μελέτης για όλες τις ομάδες, οι οποίες θα συνενωθούν σε τρεις νέες μεγάλες ομάδες, κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου.

4.2 Β΄ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Με τη φάση αυτή, θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση σε τρία στάδια όλων των δεδομένων και των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται ώστε να θεωρούνται πλήρως ολοκληρωμένα τα στάδια της Μελέτης Εφαρμογής και της Κατασκευής του έργου. Κάθε ενδιάμεση παράδοση είναι υποχρεωτική και θεωρείται προαπαιτούμενη για τη συνέχιση του επόμενου σταδίου. Η παράδοση για τα πρώτα δύο στάδια αυτής της φάσης θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους, την ημέρα της παρουσίασης: α. στην αίθουσα του έτους και β. στον ιστότοπο www.dropbox.com. Ειδικότερα:

4.2.1 Το πρώτο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η Μελέτη Εφαρμογής τριών από τα project που ολοκληρώθηκαν στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης στην Α’ Φάση Μελέτης – Χειμερινό Εξάμηνο. Σε αυτό το στάδιο οι ομάδες του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν τρεις μεγάλες ομάδες, οι οποίες θα αναλάβουν τη μελέτη εφαρμογής των τριών project που θα επιλεγούν. Προσεγγίζεται συνολικά η Μελέτη Εφαρμογής του κάθε τοίχου καθώς και φάκελλος κατασκευασμένων ή δημοσιευμένων λεπτομερειών που υποστηρίζουν τις προτάσεις της ομάδας. Η παρουσίαση αυτού του πρώτου σταδίου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις 22.03.11 στις 15:00 στην αίθουσα του έτους. Τα ζητούμενα είναι:
1. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο της μελέτης, με κείμενο, εικόνες από τα ψηφιακά μοντέλα, φωτογραφίες από τις μακέτες, σχέδια
[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Β1_team_x.ppt” – όπου x o αριθμός της κάθε μίας από τις έως τρεις ομάδες]
2. 1 τεύχος Α4 με το ίδιο υλικό.
[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Β1_team x.pdf ”]

4.2.2 Το τελικό στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 12 Απριλίου 2011, στο οποίο θα ολοκληρωθεί η μελέτη εφαρμογής των τριών project. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψιν όλες οι παρατηρήσεις που έγιναν στην προηγούμενη παράδοση και οι ομάδες να έχουν ολοκληρώσει τη συλλογή υλικού και τη Μελέτη Εφαρμογής. Η παρουσίαση αυτού του σταδίου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις 12.04.11 στις 15:00 στην αίθουσα του έτους. Τα ζητούμενα είναι:
1. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο της μελέτης, με κείμενο, εικόνες από τα ψηφιακά μοντέλα, φωτογραφίες από τις μακέτες, σχέδια
[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “B2_team_x.ppt”]
2. 1 τεύχος Α4 με το ίδιο υλικό.
[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “B2_team_x.pdf ”]
3. 1 τεύχος με πινακίδες Α2 με τυπωμένα σχέδια, κατόψεις, όψεις, τομές και τρισδιάστατες απεικονίσεις σε κλίμακες 1:10-1:1
[α. Οι πινακίδες στην αίθουσα και β.  τα αρχεία στο dropbox, ο.π.]

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα αξιολογηθούν συλλογικά οι τρεις προτάσεις, ώστε να αποφασισθεί με κριτήρια ποιότητας αλλά και δυνατοτήτων κατασκευής πόσες και ποιες προτάσεις θα κατασκευαστούν στο επόμενο στάδιο.


4.2.3 Το στάδιο της Κατασκευής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2011, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή ενός έως τριών από τους τοίχους, που ολοκληρώθηκαν στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής. Σε αυτό το στάδιο οι τρεις μεγάλες ομάδες του προηγούμενου σταδίου της Μελέτης Εφαρμογής θα παραμείνουν τρεις ή θα συνενωθούν σε δύο ή σε μία, ώστε να αναλάβουν την κατασκευή των/του τοίχων/ου που θα επιλεγούν/εί. Η παρουσίαση αυτού του σταδίου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις 31.05.11 στις 15:00. Τα ζητούμενα είναι:
1. οι/ο τοίχοι/ος
2. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζονται φωτογραφίες από την πρόοδο της κατασκευής, κείμενο, εικόνες από τα ψηφιακά μοντέλα, φωτογραφίες από τις μακέτες, σχέδια και όποιο άλλο υλικό κριθεί απαραίτητο
[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “sB3_team_x.ppt”]
3. 1 τεύχος Α4 με το ίδιο υλικό καθώς και συνολική παρουσίαση των/του τοίχων/ου που επιλέχθηκαν/ε και καταγραφή των μεταβολών-αποκλίσεων που συντελέσθηκαν στην πορεία της υλοποίησης. Συνολική καταγραφή των αναφορών, θεωρητικών ή κατασκευαστικών που χρησιμοποιήθηκαν.
[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “B3_team_x.pdf”]

Στο χρονικό διάστημα που έπεται και μέχρι τη λήξη του εξαμήνου οι αρχικές ομάδες των 2-4 ατόμων θα επαναπροσεγγίσουν την αρχική τους πρόταση με βάση την εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του έτους. Θα παραδώσουν:
1. πινακίδες Α2 με κατόψεις, όψεις, τομές σε κλίμακα 1:20, 1:10
2. μακέτα σε κλίμακα 1:10
3. 3 πινακίδες Α2 με φωτογραφίες από το ψηφιακό μοντέλο και κείμενο με τις παρατηρήσεις σχετικά με τις διαφοροποιήσεις από την αντίστοιχη παράδοση της πρώτης φάσης.
[α. οι πινακίδες στην αίθουσα και β. upload τα αρχεία στο dropbox. Τα σχέδια θα είναι μεμονωμένα σε αρχεία jpg ή eps, η μακέτα σε φωτογραφίες σε αρχεία jpg και συνολικά οι πινακίδες σε αρχεία jpg ή pdf. Τα ονόματα των αρχείων θα είναι της μορφής “surname1_surname2_surname3. jpg” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ