Σύλληψη, σχεδιασμός και κατασκευή ενός τοίχου, ο οποίος απαντά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν σε σχέση με μία αναφορά.
O τοίχος αποτελεί για την αρχιτεκτονική πρωταρχικό δομικό και συνθετικό στοιχείο. Δια-χωρίζει εσωτερικό και εξωτερικό, ιδιωτικό και δημόσιο, κλειστό και ανοιχτό και σηματοδοτεί την σχέση του κτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο. Ο τοίχος ορίζει και παράγει χώρο, αποτελεί κυρίαρχο διαμεσολαβητή, σημαντικό φίλτρο και ταυτόχρονα όριο. Προσδιορίζεται από τις αρχές firmitas/venustas/utilitas και συχνά στην επιφάνειά του αντανακλώνται όχι μόνο οι κατασκευαστικές/μορφολογικές/λειτουργικές αντιλήψεις και δυνατότητες της κάθε εποχής, αλλά και οι ιδεολογικές.

Πολυξένη Μάντζου
Οικοδομική V & VI 2010-11 - Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

18/2/11

Εξεταστική Φεβρουαρίου 2011

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει κανονικά την Παρασκευή 25.02.11 στις 09:30.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 14.03.11 στις 17:00 και στις 15.03.11 στις 14:00. Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 12'. Η σειρά με την οποία θα γίνει η παρουσίαση θα προκύψει από ομαδοποίηση που θα γίνει από τους διδάσκοντες. Η παρουσίαση της κάθε ομάδας θα γίνει με προβολή 10 slides, που θα περιλαμβάνουν συνοπτική παρουσίαση των προηγούμενων φάσεων και αναλυτική παρουσίαση της τελευταίας φάσης με κείμενο, εικόνες από τα ψηφιακά μοντέλα, φωτογραφίες από τις μακέτες, σχέδια.