Σύλληψη, σχεδιασμός και κατασκευή ενός τοίχου, ο οποίος απαντά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν σε σχέση με μία αναφορά.
O τοίχος αποτελεί για την αρχιτεκτονική πρωταρχικό δομικό και συνθετικό στοιχείο. Δια-χωρίζει εσωτερικό και εξωτερικό, ιδιωτικό και δημόσιο, κλειστό και ανοιχτό και σηματοδοτεί την σχέση του κτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο. Ο τοίχος ορίζει και παράγει χώρο, αποτελεί κυρίαρχο διαμεσολαβητή, σημαντικό φίλτρο και ταυτόχρονα όριο. Προσδιορίζεται από τις αρχές firmitas/venustas/utilitas και συχνά στην επιφάνειά του αντανακλώνται όχι μόνο οι κατασκευαστικές/μορφολογικές/λειτουργικές αντιλήψεις και δυνατότητες της κάθε εποχής, αλλά και οι ιδεολογικές.

Πολυξένη Μάντζου
Οικοδομική V & VI 2010-11 - Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

8/9/11

Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι δεν μπορείτε να δείτε τους βαθμούς σας, όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει mail στο emandoul@arch.duth.gr για να μάθει το βαθμό του.

4/7/11


Προσθήκη  εικόνας

ΟΜΑΔΑ 20

ΟΜΑΔΑ11
Ομάδα 14 Επαναπροσδιορισμός τοίχου


ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ